Fredag

 
 
 
 
Den bästa dagen är en dag av törst
 

Stina Wollter

 
 
 
 
 
Galleri Estetica 
 
http://www.galleriestetica.se/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag

 
 
Evighetens våglängd
Frågorna varifrån och varthän
följer oss
livet ut
 
Poesin som kan sägas
vara en bärare
av den innersta
verkligheten i tillvaron
något
ofärgängligt.