Autumn in Malmö

 
 
 
 
 
 

Mina dagar i bilder

 
 
 
 
 
 
 

Tidlöshet

 
 
 
 
Tidlöshet i dessa analoga bilder.
Kanske är de det perfekta i de digitala bilderna som gör att den inte får samma
äkthetkänsla
som de analoga bilderna har. 
Vi läser in äkthet i de
dammkornen.