/ H ö g s m o /

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Du tysta gråa morgon
utan en fågels skri,
djupt i din blick du gömmer
en slumrande melodi.


Uti ditt öga lyser
ett varmt och fuktigt sken.
Där inne i skogen droppar
det tyst från gren till gren.


Du tysta blida himmel
med silfvergrått uti,
du är som en skygg och
slumrande melodi.
 
WILHELM EKELUND