Ett ensamt träd vid vägen

 

 

 

 

 

/ Jag söker omedvetet, spårar med min insikt,

letar med mina sinnen.

Ser och ser.

Plötsligt stannar blicken,

utan att synes innehåll i första ögonblicket blir medvetet.

Ett ensamt träd vid vägen,

hvars svarta kvistträd i en teckning

emot den grå bakgrunden /

 

                                                                         - Ola Hansson, 1897 -