Ljuset låg världen

 
 
 
 
 
....ljuset låg världen som infrusen och förstenad, 
ur dimhafvet därnere reste sig en ensam gafvel- 
mur utan ett fönster, den sög åt sig månens kalla 
blick och stirrade blindt och tomt tillbaka...
 
                                                                                     Martin Brick
 
 
 

Höstens mollstämda toner