Vinden är hemma

 
 
 

Över ändlösa oceaner framgungar havsvinden
bereder ut sina vingar i natten och dagen
höjer och sänker sig
....
 
Det nalkas morgonen
eller det nalkas aftonen
 
 

Ni ger tillbaka


Inget rödlistat
Närområdet i fokus
Alltid gott och fräscht
 
.
 
 

Vi är medresenärer

 
 
 

Båten

 Men om vi redan betalt våra biljetter till denna världen

varför, varför låter man oss inte sitta ner och äta?

Vi vill betrakta molnen,

Vi vill vända ansiktet mot solen och känna lukten av salt,

Ärligt talat gäller det inte att besvära,

det är så enkelt bara:

vi är medresenärer.

 

Pablo Neruda