Med gula vågor

 
 
Och sedan vaggade slätten
vänligt med glimt och ljus
från gröna vågor 
och gula rapsfält och hvita hus

Museum of modern art, Louisiana

 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                          Louisiana
 
 
 

 
 
 

Torsdag