Mina ögonblick

  
  

Världen

 
 
 Världen ligger vid sina fötter
och ber om sig.
Världen står invid sig
och ser sig.
 
Du svävar mellan innersta
och innersta.
 
Värld, intill värld.
Till värld.

Skissernas museum i Lund

 
 
 
 
 
Mobilbilder: Jenny

 

Skissernas museum - arkiv för dekorativ konst är ett konstmuseum i Lund.

Museet grundades 1934 som Arkivet för dekorativ konst av professorn i konsthistoria vid Lunds universitet Ragnar Josephson. Museet är en del av universitetet och ägnar sig åt insamling och uppvisande av skisser och teckningar till "monumentalkonst och konst i offentlig miljö", exempelvis freskerskulpturer och reliefer.

På museet finns ungefär 30 000 föremål och skisser bland annat av konstnärer som Torsten BillmanIsaac GrünewaldHalmstadgruppenSigrid HjerténHenri MatisseCarl Milles,Henry MooreJosé OrozcoCarl Fredrik ReuterswärdDiego Rivera.