Lina, Mattias & Elliot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Över ändlösa

 
 
 
Över ändlösa oceaner
framgungar havsvinden
bereder ut sina vingar i natten
och dagen
höjer och sänker sig över
de eviga havens ödsliga
gungande golv.
 
Harry Martinson

Måndag