Nevermore

 
 
 
 
 
 
 
 

Är tiden en statisk dimension?

 
 
Är tid absolut eller bara relativ?
Är oföränderlig tid konceptuellt omöjlig eller finns det möjliga tolkningar?
Är tiden en statisk dimension eller "går" tiden i någon verklig mening?
Är föreställningar om dåtid, nutid och framtid helt och hållet subjektiva,
enbart beskrivningar utifrån våra sinnen?
 
 
 

Fredag