Långt långt...

 


 
 
 O långt långt bort
där simmar i ljusa himlen...

Det prasslar...

 
 
   
Det prasslar i min dikt.
Ord gör sin tjänst och ligger där
Damm faller över dem, damm eller dagg
tills vinden virvlar upp och lägger dem och
annorstädes
...........................
Våta gummistövlar genom löv
tankspridda fotsteg genom parkens matta
av löv, kärvänligt klistrande
vid våta gummistövlar, tankspridda steg
...........................
Ha inte bråttom
Dröj ett tag
Vänta
 
 
Gunnar Ekelöf

Allt är i transit


 
 
 
 
Allt är i transit, eftersom det inte finns någonstans att stanna. Stugorna hukar som djur som trycker för natten. Det finns platser att slå läger vid, men inga permanenta boställen. Allting bara drar förbi: lärkträd, ormbunke, martall, ljung, ginst, stubbgräs. Och vattnet följer sina rörelser: floderna drar mot havet, havet drar med sitt tidvatten djupt i fjodarna. Och över både land och hav sveper vindarna, framförallt nordvästan. Ibland sveper vinden med sig vildgässen som med sitt kvackande i flykten blir böljande måttstock för ett annat räknesystem, som mäter landets totala rörelse.
 
John Berger
De västra Högländerna i Skottland